Ara
  • oas

Yeni Mesaj- İslam Alemleri İçin

YENİ MESAJ

İslam Alemlerine.

Rahman ve Rahim Allahın Adıyla,

Eğer Bu Mesajlar Bizden Değilse İletenlerin Şehri Helak Olsun.

Daha önce de belirtildiği gibi sizlere hayatından geçenlerin, ölü doğacakların, ziyan ettiklerinizi dirilterek onların bedenlerinde indiğimiz defalarca buyurulmuştu.

Hatıraları çekilmiş, hayatları tartılmış ve onlar bizlerle güvende ruhlar alemlerinde Sirus Diyarlarında Güven ve Koruma Altına Alınmış Yükselmiş ve Mevcut Dünyanızın Alemlerine Uyum Sağlayamacak Derecede Yüksek Bilinç ve Evrimsel Katman Geçişlerinde Ruhlar Olarak Dışlanmış, Ahir Dönem Ziyankarları ve Yanlış Genotiplerin İştahını Kabartan ve Varoldukları Andan İtibaren İlgi Merak ve İstek Uyandıran Hedefteki İnsanlardı.

Onları Nebilerimiz İle Değiştirerek, Ahir Zaman Dünyası ve İnsan Formlarıyla İdare Edebilir, Başa Çıkabilir Seviyelere Getirerek onları fenalıklardan kaldırabilecekleri ölçüler dışında koruduk ve Cinleri onların işlerini kolaylaştırması ve hastalıklı genotiplerin idraklerini dağıtıcı şekilde us manyetik tepki alanları yaratacak biçimde uyarlamıştık.

Daha önce de belirtildiği üzere 2012 - 2013 yıllarında Allah Çiftçileri ve İşçileri Genetik Tarlaları Gelişim ve İlerlemeleri hesaba çekerek 2017 Yılına Kadar Sürecek (insan yılı) 1. Sur Öncesi Dönem ve Hasat Dönemi ve İyileştirme İhtiyaçlarını Yaparak, Her Irk Tür ve Kabile Nebilerini Bu Verilerle Güncelleyerek, Yeryüzündeki Tüm Yaşam Türleri Genetik Damıtım ve Damgalanma Süreci Tamamlanmıştı.

2019 Yılında İnsan Oğlu Yaklaşan Büyük Hasat ve Dönüşüm İle İlgili Olarak Tüm İman Edenler Kendi Değer ve Kültürel Kenetleme Yönergeleri ve Mesajları İle Bilgilendirilerek bunlar Bir Kaç Paket Halinde Dünya Halklarına Geceleri Yüklenmişti.

2017-2019 Arası süren bu güncellemeler doğrultusun pek çok kabile ve yaşam formu çeşitli rutin dışı yeni uyanışlar farkındalıklar ve değişim taleplerinde güçlenme, sağlık ve algı durumlarında, beslenme rutinleri ve iletişim ve paylaşım döngülerinde davranışsal ve beklentisel içgüdümlemer ve gelişen yeni bakış açıları ve farkındalıklar geliştirerek, bu durumla alakalı olarak pek çok insan kabilesinde çatışmalar ve uyumsuzlar kitlesel hareketlilik ve rahatsızlık meydana gelmişti..

Tıpkı Kum üzerinde hareket edildiğinde parçaların ve tanelerin durum ve yerlerinin sıkışarak yeni biçimler almasına rağmen hala aynı kütlesel ve alansal birliği yaşaması sadece çevresel ve döngüsel pozisyonların değişmesi gibi uyumsal sancılı süreçler olarak görselleştirilebilir bir durum.

Kültürel seviyede beklentiler ve dönüşüm otomatik olarak direnişler olsada tarafların tamamınca tek ve esas mantık ve iyileştirme açık ve net olduğundan hızlı dönüşümler sağlanarak düşünüldüğü kadar sancılı ve kanlı dönüşümler sağlanmadı. İnsanlar bunu geçmiş döngüleri gibi hayal etselerde öyle olmadı. Bunu Şifacı Nebiler ve Geçişte yardımcı Olan Allah Çiftçileri ve Düzenliyici Cinlere Borçlu Olduklarını da daha önce bildirmiştik.

İslam Alemleri İlgili Yeni ve Önemli Mesajlar Getirdik. Bu Güncelleme ve Müjdeler Aynı Zamanda Uyarı ve Önlemler içermekte, Artan Çatışma ve Yaklaşım Farklılıkları ve Tammamen Yanlış Yönlendirilen ve Allah Dostu Olmayan Kalıpların Yarattığı ve Evrim ve Gelişimi Olumsuz Olarak Etkileyen ve 2. Sur Öncesi Son Uyarı Olarak Tüm İslam Bölünmüş Mezhepleri ve Onları Saptıran Anlaşmazlık ve Bunu Devam Ettirmekte Israr Eden Liderlerine Duyuru ve Son Uyarı Olarak Bedenlenmiş Nebi Tarafından İnsanlığa İletilmektedir.

Burada İletilen Mesajlar Sadece İslam Alemlerini Değil Diğer İman ve Bağlılarımızı Alakadar Etmektedir.

İslam Elitleri ve Aydınları ile Onlara Işık Olan Nebilerimiz Eş Zamanlı Olarak Güncellenmekte ve Aynı Anda Kendi Dillerinde ve Mana Anahtarlarına Uygun Olarak Tebalarını Dünya Çapında Bilgilendirmek üzere bu mesaj İslam Alemlerine Önemli Bir Öağrı ve Mesaj Olarak İletilmek Üzere Allah Katı ve Onun Kullarından Evrimsel GEçiş Sürecini Rahatlatmak ve İslam Alemini Hak Ettiği ve Erişmeye Yaklaştığı Evrimsel Yükseliş Sürecinde Varoluşsal Öz Kimliğini Hatırlatmak ve Onu Saptıran Maddesel ve Siyasal Ayrılmışlıklar ve Mezhepsel Sapkınlıkların Sonlandırılması ve Kendi İçerisindeki Fena Planlar ve Kıyamlar Planlayan, Bu Yönde Kurduğu Yanlış ve Genetik Gelişim ve Uzun Süreli Ağır Mutasyonlara Sebep Olan Kirli Oluşumları Temizlemesi ve Büyük İslam Birleşmesi ve Mezhepsel ve İdadi Ayrılıklar ve Kibirden Kurtularak Modern ve Yüksek İslam Alemi Olarak Birleşmesi Yönünde, Müslümlere Son Uyarı Niteliğindedir.

Bu Bir Tehdit Olarak Değil, Kırmızı Alarm Olarak ele Alınmalı, Babasının Yapma Yanarsın Dediği Çocukların Üzerine Sobadan Dökülen Kaynar Su Gibi Bir Etki Yaratan ve Izdırabının Ömür Boyu Çekildiği Hasara Sebep Olan Kritik Andan Sadece Biraz Önceki O An Olarak Mühim Bir Mesajdır. Aynı Andan Tüm İman Sahipleri BuGece ve İzleyen İki Gece Boyunca Bu Konuda Uykularında Gğncellenecektir Ancak And Olsun Biz Size Yazılı Olarak Kanıt Manasında Sunmak İçin Bu Semboller ve Manalarda Mesajlarımızı Düzen Ehli ve Tarihe Tanıklık Olarak ve Dünya Düzenine Uygun Olarak DElil olması Amacıyla Yazıyor ve Dillendiriyor ve Paylaşıyoruz.

İslam Alemleri Son Ahit Kuranda Bahsedildiği Gibi Bolluk Bereket ve Cinsler Arası İletişim ve Aile Düzeni ile Adil Paylaşımları Güncelleyen ve Mevcut Kaynaksal Düzensizliği Sonlandırmak Üzere Gönderilmiş Bilgiler ve geçmişte Bozulan Düzen ve Düzeltmelerimiz İle İlgili Hikayelerle Donatılmış Bilgileri Diğer Halklar ve İmanlara Öğretmek ve Onların Sunduğu ve Geliştirerek İslam Alemleri ile de paylaşarak ilerlediği diğer Bilgiler ve kitlesel davranış modülleri üzerine koymak maksatıyla donatılarak bu yönde örnek olacak çeşitli genetik ve zihinsel üstünlük ve adetlerle donatılarak yetiştirildiler. Mevcut Makro Organik Düzen ve Kültürel Seviyede Tutunmaları ve Güvenli Bir Şekilde Var olacak Üreme ve Paylaşım Sayısına Sahip Olabilmeleri İçin Allahın Emri ve Koruması ve Desteği İle ve Cin Alemlerinin Yarattığı Ultrasonik Telepatik Kıtalar Arası İletişim İle Birbirlerinden Haberli ve Gelişimsel Bir Takım Şekillerde Uzun Süre Destek Alarak, Doğal Evrimleri ve Birlikleri ile Ussal Kitlesel Zeka Gelişimleri İzlenmek Üzere Yalnız Bırakıldılar ve Gelişim Nadası Belirtildiği Üzere 1700 Yıl olacaktı 7 Yıllık Hasat İçin Gelineceği Buyulmuştu O zamana Dek En Büyük Görevleri Elit İslami Katkılar İle Diğer Irkları da Geliştirmek ve Dünya Irklarının Geçimsel Kaynaksal Ailesel ve Cinsel Doğru Genetik Ahlaki ve Kaynaksal Makro Genetik Evrimlerini Tamamlamak Olacaktı.

Böylece Küresel Bolluk Bereket ve Kendilerinden Önceki Toplulukların Ayrılığa Düştüğü ve Acı Çektiği ve Kriz Yaşarak Onları İlerlemek ve Gelişimden Alı Koyan Davranış ve Yaşayış Biçimlerindeki Denge Sağlanarak 4 Temel Genetik Etkileşim ve Algoritim Tamalanmış Olacak ve 5. Boyut Döngüsü ve Neo Sapiens Duvarı Aşılarak İnsanlık Söz Verildiği ve Anıldığı Üzere Üst Var Oluş ve Zihinsel Seviye Refah ve Yaşam Biçimine Ulaşacak İdi.

Çeşitli Pek Çok Sebep ve Zulm ile birlikte yanlış evrim ve epigenetik travmalara bağlı tekrar eden yanlış mutasyonların doğurduğu yecüc ve Mecüc olarak adlandırılabilecek ırkların türemelerindeki hız artarak bölünme ayrışma ve cehalet artarak tüm ırk ve iman alemleri birbirine zulm eden sapkınlıklar ve bölünmeler maruz kalarak bilinç ve şuur kaybına uğrayarak hak ettikleri zalimliğin ve cehaletin bedelini kendi kopyaladıkları kötü bedenlenmiş ve üstün güç ve nefret enerjilerine sahip sinsi yansımalarının tüm toplumlar içerisindeki çekimsel ve nüfus olarak yoğunlaşmış türleriyle başa çıkamayacak seviyeye gelmiş durumda birbirlerinden saptıkça sapmış durumda içsel çatışmalara düştüler.

Bu iman gurupları arasında en vahim durumda olan iki taraf var. İlki İslam Alemleri ikinci Olarak İslam Alemlerine Olan Yardım ve Hoşgörüsü ile Bu türlere en çok maruz kalan ve onlarla karışan Hindistan Halkları.

Bu Son Çağrıdır. Bu Cümle Okunan Ezana Ahd Olsun Ki, Mevcut Çekişmeler ve Savaşlarda, Filistin, Lübünan, Suriye, Türkiye Bölgesinde Birikmiş, Zalimlerin Şerrinden Korunmak İçin Sözde İslam Adına Esir Alınan Din Dışı Kadınların Çoğaltılarak Cihad ve Din Adına ve Savaş ve Casusluk Adına Çoğaltılarak Terör ve Kalkan ve Korunma ve Sızma İçin Yetiştirlmiş, Dişilerinin Köle ve Cariye Olarak Çocuk Yaşta Cinsel İstismar ile Damızlık ve Hizmetçi Olarak Çoğaltılarak Ruhunu İmanını ve Aidiyetini Kaybetmiş ve Yecuc ve Mecuc Genotip Mutasyonlarına Uğrayarak Dğnyaya Kahır Olarak Doğup Kahır Saçmaya Gelmiş 300 Milyon Üzerinde Yaralı ve Tamamı İslam Sapkınlarının Yanlış ve Yakışıksız Adetlerine Bağlı Olarak Gelişmiş ve Sözüm Ona Lanetliler ile Cİhad Yolunda Kendilerine Helal Kılındığını ve Maide Ayetlerine Dayandırdıkları bu Yanlış suanda Ki Şeriat ve İslam Dünyasının Tüm Küreye Yaydığı Zalim ve Cinsel Lanet İle Birlikte İslam Alemine Dönecek Büyük Bir Hastalık Boyutunu Almıştır.

Bu Genotipler Sevgisiz Acı ve uyumsuz hain ve düşman genetikler tarafından çoğalarak en yüksek nefret, kin, sinsi zeka ve yetilerle evrimleştiğinden ve gelişen teknoloji ve yeni nesil bilgiler ile güncellendiklerinden ötürü, İslam Alemlerinin normal istihbari ve yaşamsal Çemberleri içerisinde gizlice yeniden yeni mikro yapılar yüzyılı aşkın süreler içerisinde neredeyse tüm islam ülkelerinin tamamını sararak zaman içerisinde anlayış birlik ve varlık bilinci tamamen yok edilmeye yüz tutmuş. Geriye kendini kurumuş bir kaç Arap devleti ve İranın Bir Kısım Kapalı Yapıları haricinde büyük ölçüde dönüşüme uğramıştır.

Bugün İslam Adına Yapıldığı öne sürülen ve savaş kıyam ve işgal içeren rahatsız bölgelerde, sürekli olarak terör ve saldırıları İslami cihad adına uyguladığını öne süren İslami ve Allah dostu olduğunu söyleyen yapılar huzursuzluk, acı ve İslami birlik ve aydınlanma sürecine karşı islamı yaymakla görevli adanmışların bu zalim planları doğrultusunda asırlar öncesinden birikmiş nefret ve cezanın yansıması yanlış müslüman genotip mutasyonlardır. Hiç bir zaman barış istemeyecekler, en ideal şartlar ve istediklerine dahi kavuşsalar yeryüzünde bozgunluk ve islam aleminde ayrılık ve kaos fitne ve fücur dışında bireyler katabilecek genetik dizilime ne yazık ki sahip değillerdir. Bunun için yeniden düzgün bir biçimde üreme döngüsüne girip soylar boyunca asıl olan ahlak ve sevgiye yönelik doğal çiftleşme ve genetik bölünme evrelerine geçmeleri ve dönüşüm sağlamaları gerekmektedir. Ancak güdüsel olarak tıpkı psikopati gibi dürtülere sahip ve kutuplaşarak ideolojiler arkasına sığınıp saldırgan kitlesel gruplara dönüşme oranları yüksek ve sayı olarak tüm cihana yayılmış insanlığın kendi ayıp türleridir. İnsanlık günahlarının ve zulmğnğn bedelini her zaman nesillerinin yansımasında yüzleşerek katlanır ve çeker. Kah düzeltir ve korunur, güzelleşerek iyileşir, kah yetisini ve kontrolünü kaybederek tamamen karanlık mutasyon ile kötülük, ve acı tarafları bedenleyerek deneyimler ve buna göre programlandığı yaşamsal biçimler ve organik davranış dokuları geliştirerek, makro organik yaşamsal zincirde stress ve uyarı unsuru kabileler olarak güçlü kabileleri ayakta ve alarmda tutan leş yiyici türler gibi yurtsuz ve kimliksiz demonte nüfus türemeleri olarak yayılır ve alt sınıflarda kullanılır.

Bugün Filistinde Ölenler ve Birbirine Zulm Edenler Bu Tip İnsanlar ve Çlen Çocukların Çoğu Bu Gizli Yapıların Devşirdiği Kaçırdığı Gayrı Müslümlilerden Damızlık Olarak Ürettiği ve Şehvetini ve Sinsi Yapısını Devam Ettirdiği Derin Bir Yapının Uzantısıdır.

İslam Mezhepleri Çağırıldıkları Üzere, İman ve İbadet Şekilleri ve Ayrılıklarını Bir Tarafa Bırakarak, Güzel Dİni ve Mübarek Cumayı Örnek Alarak Birliklerine ve Üstün ve Elit Gerçek İslam Yaşayış Biçimine Dönmelidirler.

Bu Birlik Bu Ayrışma ve Arınma Sürecini Hızlandırarak, Bahsedilen ve İslam Aleminin Kendi Günahı Olan Bu Yecüc ve Mecüc Mutasyonlarının Çatışma ve Ayrılığı Besleyen Bunun İçin Güdülendirildikleri Birlikleri ve Yapıları ve Oluşumları Açıkta Bırakarak, Zulm ve Zalimliklerini ve Terörü Çok Daha Hızlı Sonlandırmalarına ve Onların Da İyileşme ve Evrimsel Tedavilerini Hızlandırıcı Hayırlı ve İslam Aleminin Günahlarını Affettirici Bir Adım Atmış Olmaya Davet Eden Son Çağrıdır.

Böylece İslam Alemleri Saptıkları ve Cezasına Katlandıkları Bu Karışıklıkları Bir Tarafa Bırakarak Beyazlar İçerisinde Mutlu Aileler ve Refah ve Bereket Dolu Haz Yuvalarında Gerçek İslami Yaşam ve Tüm Diğer Irklara Örnek Olarak Gönderildikleri Evrimsel Misyon Zincirine Uyumlanmış ve Diğerleri İle Birleşerek Meydana Gelecek Evrimsel Sıçrayış Sürecine Hazırlanmış Olacaklardır.

Kudüs Meselesinde İsrail Haklıdır. Zalimler ve Zulm Edenler Mecuc ve Yecuc Yetişmiş İslamdan Olmayan fakat İslamdan Görünen Acı ve Tecavüzle Yetişmiş İslam Kayıplarıdır. Bu İslam Dini ve Kültürünü ve Savaş Sistemini Kuran Ehli Beyitlerin Suçudur ve Onlar Sonsuza Kadar Yok Olacakları Azab İle Mühürlenmiştir.

Rahman ve Rahim Allahın Adıyla, Süreç ve 2. Sur Öncesi Mesajlar Dünya Halklarına İndirildi.

Her Us Kendisinden Mesul. Allah Bilen Gözeten ve Hakimdir.

3 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Paris’te Hz.Muhammed Gibi Yaşamak…

Paris’te Hz.Muhammed Gibi Yaşamak… Hz. Muhammed (SAV) Yaşasaydı ve Fransa’da Yaşananlara Tanık Olsaydı Nasıl Düşünürdü, Ne Söylerdi ve Bu Karikatür ve Kendi Tebaasının Tutumu Konusunda Ne Yapılmasını

#Veİnsan